Algemene Voorwaarden Webshop Uitlaatbouwen

 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via de webshop van Uitlaatbouwen. Door gebruik te maken van onze webshop en het plaatsen van een bestelling, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 2. Bestellingen en Contractvorming
  2.1 Het plaatsen van een bestelling via onze webshop vormt een bindend aanbod om een product te kopen.
  2.2 Uitlaatbouwen behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren naar eigen goeddunken.
  2.3 Een overeenkomst komt tot stand zodra Uitlaatbouwen uw bestelling heeft bevestigd en de betaling is ontvangen.

 3. Prijzen en Betaling
  3.1 Alle prijzen vermeld op de webshop zijn in de aangegeven valuta en inclusief btw, tenzij anders vermeld.
  3.2 Betaling kan worden gedaan via de aangeboden betaalmethoden op onze webshop. Uitlaatbouwen behoudt zich het recht voor om bepaalde betaalmethoden te weigeren.
  3.3 U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte betalingsgegevens. Bij onjuiste gegevens kan Uitlaatbouwen niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen of mislukte leveringen.

 4. Levering 4.1 Uitlaatbouwen zal zich inspannen om de bestelde producten zo spoedig mogelijk te leveren binnen de aangegeven termijn. Leveringstermijnen zijn echter slechts indicatief en kunnen niet als bindend worden beschouwd.
  4.2 Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op u op het moment van levering.
  4.3 Indien de levering vertraging oploopt, zal Uitlaatbouwen u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 5. Retourneren en Annuleren
  5.1 U heeft het recht om uw bestelling binnen 14 dagen na ontvangst te annuleren of te retourneren, mits de producten ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking worden geretourneerd.
  5.2 Retourzendingen zijn voor uw eigen kosten, tenzij het product defect of verkeerd geleverd is.
  5.3 Voor het retourneren van producten dient u contact op te nemen met Uitlaatbouwen voor instructies.

 6. Garantie en Aansprakelijkheid
  6.1 Uitlaatbouwen staat ervoor in dat de geleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteit en specificaties.
  6.2 Uitlaatbouwen is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de geleverde producten.
  6.3 Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor het desbetreffende product.

 7. Intellectuele Eigendom
  7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en het ontwerp van onze webshop behoren toe aan Uitlaatbouwen.
  7.2 Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitlaatbouwen de inhoud of het ontwerp van de webshop te kopiƫren, te reproduceren of anderszins te gebruiken.

 8. Overmacht Uitlaatbouwen is niet aansprakelijk voor enige vertraging, tekortkoming of schade die voortvloeit uit een geval van overmacht, zoals natuurrampen, stakingen, technische storingen of overheidsmaatregelen.

 9. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen zal de bevoegde rechter in Nederland exclusieve jurisdictie hebben.

Neem bij vragen of opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden contact met ons op via de contactgegevens vermeld op onze webshop.

Laatst bijgewerkt: 15 juni 2023